bootstrap themes

Televizni technika a rozvody

Montáže a instalace antén, rozvodů a příjmačů pro příjem pozemního televizního signálu, satelitního příjmu nebo WKW případě převod jednotlivých druhů signálu do společných rozvodu jak panelových domů, tak do hotelových systémů. Modernizace i položení nových taras ve stávajících objektech i při realizaci staveb. Zaměření signálu volba vhodného umístění anténních konstrukcí. Případné následné úpravy střešních sytému do vyhovujících stavů. Naladění a nutné úpravy pro zhoršující se příjem v případě poruch nebo stářím již existujících instalací.
Instalce domácích televizních úložšť a sdílených prvku pro rodinné stílení chytrých televizí a uložišť.

Více se dovzvíte na http://www.televize-anteny.cz/

- montáže na novostavby, včetně výchozí revize
- opravy, servis, periodické revize bleskosvodných soustav
- nové trendy montáží pro minimalizaci tepelných mostů staveb
- použití materiálů odolných vůči přírodním i mechanickým opotřebením
-provádění prací lezeckou technikou
-nejčastěji použité materiály hliník, nerez, měď
- díky použitým materiálům, jsou následné náklady na údržbu minimální
-proměření a návrh pro možnost vícestupňových ochran objektů
- realizace na domy, panelové domy, chaty ,výrobní haly
-modernizace pro společná datová uložište a siťové přehrávání chytrých sítí