Mobirise

Vzdálená zpráva

Pro přístup do Vašeho počítače je nutná plná spolupráce majitele a našeho technika. Po stažení a spuštění aplikace je nutné sdělit našemu technikovi bezpečnostní údaje pro přístup. Bez těchto údajů není možné se do Vašeho PC přihlásit. Po celo dobu zásahu kontrolujete celou činnost našeho technika a spojení je možné z Vaší strany kdykoliv ukončit. Po ukončení a uzavření vzdálené správy jsou všechny přístupové údaje automaticky smazání a není možnost opětovného připojení bez nových přístupových kódů.

OnLine servis tuto službu poskytujeme klientům, kteří potřebují pomoci s problémem ihned pokud možno v nejkratším čase s maximální efektivitou. Poskytování této služby je založeno na aplikaci, která umožní přístup našemu technikovo do vašeho PC nebo notebooku. Servisní zásah je založen hlavně na důvěře. Princip je poskytnutí jednorázového kódu a hesla pomoci, kterého je možné se do Vašeho zařízení přihlásit. Po skončení servisní relace již není možné znovu tento kód použít. Celý proces je zabezpečen šifrovaným spojením v relaci s 256bitovím šifrováním.

Co je možné OnLine opravit?


- nastavení operačního systému

- nastavení počítačové sítě aktivních prvků

- odstranění virových infekcí počítače

- zrychlení a vyčištění PC

- instalace či odebrání aplikací

- servisní práce, které nevyžadují účast technika (kde není třeba mačkat fyzicky tlačítka)

- pomoc s uživatelskými nastavením


Jaký je postup servisního zásahu?


- kontaktujete náš servis
- stáhnete a spustíte aplikaci pro vzdálený přístup
- sdělíte technikovi přístupové údaje
- servisní technik provede opravu OnLine
- zkontrolujete, zda je problém odstraněn
- po celou dobu opravy vidíte, co technik dělá.
- můžete kdykoliv servis přerušit, nebo požadovat další nastavení.
- nakonec Vám bude vystaven účet na servisní zásah účtovaný po 15 minutách

Co je nutné k OnLine servisu?


- připojení PC nebo notebooku k internetu

- spuštění aplikace pro vzdálenou správu

- poskytnutí přístupu našemu technikovy

- telefon, nebo mikrofon se sluchátky


Co dělat když to nejde OnLine?
Jedná se o případy, kdy je nutné provádět nastavení nebo čištění, odstranění viru nebo jiného nebezpečného software v nouzovém režimu kde není možné spustit servis OnLine, je možné dopravit PC k nám, nebo využít služby SVOZ. Servis je možný i u mechanických závad Hardware. Svoz provádíme z celé České republiky.

Je servis Online bezpečný?
Po zkušenostech můžeme říci, že Servis OnLine je 100% bezpečný způsob přístupu k Vašemu PC nebo notebooku. Naši technici již provedli radu servisních zásahu jek jednorázových , tak stálých. Naši VIP klienti, kteří mají s naší společností servisní smlouvy, jsou neustále připojeni na naše servisní centrum, kde monitorujeme stav jejich zařízení a v případě poruch jsme ihned upozorněni softwarem na nestandartní stav. Tak jsme schopni provést nastavení o opravu dříve, než klient zjistí poruchu, a následně informovat klienta. Avšak celý servis jak jednorázový zásah nebo online monitoring není možní bez spolupráce klienta s naším technikem. Jak mile je aplikace pro vzdálenou zprávu ukončena přístupové kódy jsou zničeny a již nikdy není možné je použít.

- aplikace pro vzdálenou správu je šifrován 256 bitovým klíčem a probíhá pouze mezi klientem a technikem.

- klient na monitoru svého notebooku nebo PC vidí co technik právě na jeho počítači, a může kdykoliv zasáhnout a převzít kontrolu nad svým PC

- po ukončení servisní relace jsou přístupy odstraněny a není již možné do počítače opětovně vstoupit

- přístup je možný pouze v součinnosti s klientem, jinak není možné servis provést.