free html5 templates

Elektroinstalace

Naše společnost zajišťuje služby v oblasti elektroinstalačních prací pro průmyslové společnosti, rodinné domy, novostavby a byty. Včetně kompletací rozvodů a to jak silnoproudé tak slaboproudé rozvody, ochranu před bleskem a následných vypracování revizních zpráv.
Nabízíme servisní zásahy v případě poruch, oprav jak drobných tak celkových rekonstrukcí. Možnosti konzultací, proměření a následného návrhu řešení, nezbytných úprav pro bezpečný provoz instalovaných elektrorozvodů. Pro veškeré námi nabízené služby máme potřebná povolení a pracovníku s praxí. Díky firemnímu vzdělávání, udržujeme všechny pracovníky v nových trendech s potřebnou certifikací pro dané oblasti.
Elektroinstalační práce dodáváme včetně nákupu, instalace oživení všech prvků a systémů, včetně zaškolení obsluhy. S možností následné správy, případně monitoringu, oprav a rozšíření. Na veškeré dodávané práce včetně aktivních prvků, komponent elektroinstalace dáváme záruku 2 roky.

Silnoproudé instalace

• provádíme rekonstrukce, opravy a nové elektroinstalace průmyslových prostor

• případná modernizace rozvodu
• revizní zprávy jak statických tak pohyblivých rozvodů a strojů
• zabezpečení ochrany proti blesku jak stávajících tak nových ochran
• provádíme rekonstrukce, opravy a nové elektroinstalace obytných prostor
• opravy bytových jader, rekonstrukce elektro
• instalace chráničů do stávajících rozvodů, případný návrh a realizace
• výměny, zapojení spotřebičů, zásuvek a vypínačů
• montáže elektrokotlů s možnosti kompletní rekonstrukce topných sytému
• úpravy osvětlení s technologii LED pro modernizaci a úsporu energie.

Slaboproudé instalace
• společné, individuální televizní antény jak pro pozemní signál tak satelitní příjem
• hotelové televizní systémy, vnitřní i vnější okruhy
• vnitřní rozhlas
• ozvučovací systémy
• komunikační zařízení
• domácí telefon
• telefonní síť
• telefonní ústředna
• dálkový přenos
• jednotný čas
• průmyslová televize, kamerový systém
• informační a světelné panely
• elektronická zabezpečovací signalizace
• identifikační vstupní systém
• informační technologie, datová síť , metalické, optické trasy přenos bezdrátově na technologii WiFi licencovaných i volných pásmech.
• realizace, servis, návrh a konzultace slaboproudých rozvodů